Stanislav Polčák – Soběstačná Obec

Stanislav Polčák

Žijeme v době, která přináší zásadní výzvy, ale také příležitosti. Klimatická změna a její vliv má přímé
dopady na naše životy, Českou republiku nevyjímaje. Už dávno se nebavíme „jen“ o tajících ledovcích
kdesi za polárním kruhem, ale extrémní projevy klimatu pozorujeme doslova z oken vlastních
domovů. Tornádo na Moravě, rozsáhlé sucho a mizející lesy, požáry… To všechno a mnoho dalšího
jsou jevy více či méně související se změnou klimatu.

Řadu občanů, ale i obcí a měst zároveň tíží vysoké ceny energií i otázky, zda budeme mít energie
dostatek. S kolegyněmi a kolegy z Evropské lidové strany jsme přesvědčeni, že cesta vpřed spočívá
v diverzifikaci zdrojů energie (podpoře obnovitelných zdrojů) a v integraci unijního trhu s energií, aby
byl zajištěn volný přeshraniční tok energie. Naším úkolem je zlepšit energetickou účinnost, snížit
emise skleníkových plynů a podpořit investice do čistých technologií, které nahradí masivní
využívání fosilních paliv, které do velké způsobuje emise skleníkových plynů a globální oteplování
způsobuje. Naším cílem je zajistit trvalé a udržitelné zásobování našich podniků a domácností za
přiměřené ceny. Přečtěte si více například zde.

Mnozí se dnes obávají, nakolik tyto změny a transformace ekonomiky ovlivní jejich práci či životní
komfort. Jsme si všech těchto obav vědomi. Dlouhodobě se zasazujeme o to, abychom společně
s investicemi do technologií investovali rovněž výrazně do sociální oblasti a pomáhali regionům, na
které může dolehnout například útlum těžby uhlí nebo některých průmyslových odvětví. Tyto oblasti
a lidi v nich žijící není možné nechat bez pomoci, a nestane se to. Zároveň je nepopiratelné, že ruku
v ruce se zaváděním nových technologií a ekonomickou transformací budou vznikat nová pracovní
místa a příležitosti pro rozvoj podnikání.

Tyto stránky jsme připravili, abychom podpořili řešení, která dávají ekologický i ekonomický smysl, a
pomohli našim obcím v České republice při jejich realizaci. Řada obcí už dnes ukazuje, jak tato řešení
zavést úspěšně do praxe. Je nám ctí, že můžeme tuto inspiraci šířit dál.
O dalších prioritách, postojích a cílech Evropské lidové strany si můžete přečíst zde.