Podpora komunitní energetiky – Soběstačná Obec

Obce pomohou naší soběstačnosti, ale musíme podpořit komunitní energetiku

Česká republika nutně potřebuje zvýšit energetickou soběstačnost. Do nebe šplhající ceny elektřiny či plynu a ruská agrese vůči Ukrajině to jen podtrhují. Je to budík, který zvoní pět minut po dvanácté. Pomoct nám může komunitní energetika, jejíž potenciál nám doposud uniká mezi prsty. Co je třeba změnit, abychom se na tomto poli mohli opřít o naše obce?

Na území České republiky najdeme přes 6 200 obcí, i v těch nejzazších koutech naší země narazíte co pár kilometrů na vesnici či vísku. To je obrovské bohatství, na které můžeme naši energetickou soběstačnost a výrobu čisté energie stavět. Je ale potřeba dohnat vlak, který jsme si nechali ujet, a zavést opatření na podporu komunitní energetiky, které už jinde v Evropské unii dávno platí. Změnit to má připravovaná novela energetického zákona.

Jak může vypadat komunitní energetika v praxi? Představte si, že třeba na střechu obecní školy umístíte fotovoltaické panely a elektřinu, kterou zde vyrobíte ze slunce a přímo nespotřebujete, využijete v jiných obecních budovách nebo ji prodáte přímo obyvatelům obce. A když máte zrovna elektřiny nadbytek, odvedete ji za rozumné peníze do sítě, kde ji využijí jinde. Dává to takto smysl, ne? Podobně to funguje například v obci Litultovice, kde díky specifickým podmínkám spustili pilotní projekt energetické komunity jako první obec v České republice. Proč to ale jinde vázne?

Nevhodné podmínky

Současné nastavení energetického systému totiž zatím efektivní rozvoj komunitní energetiky neumožňuje. Stačí se podívat na některé z překážek. Do očí bijící je především skutečnost, že obec dnes prakticky nemůže využít prostřednictvím distribuční sítě elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny v jiné obecní budově, vzdálené jen několik desítek metrů. Společnosti spravující distribuční síť se zdráhají obecní fotovoltaická zařízení připojovat. S připojením jsou spojeny případně značné poplatky, zatímco výkupní ceny „nadbytečné“ elektřiny (okolo 0,3 Kč/kWh) jsou zcela nedostatečné, a to obzvlášť vezmeme-li v úvahu výši počáteční investice. Obce tak dnes nejsou v podstatě vůbec motivované s komunitní energetikou začínat. Potřebujeme v chystané novele nejen odstranit výše uvedené překážky, ale také zjednodušit administrativu a stanovit přehledné prostředí, ve kterém se může komunitní energetika rozvíjet.

  • Jasně definovat energetická společenství.
  • Umožnit energetickým společenstvím sdílet elektřinu v distribuční síti.
  • Zmírnit podmínky pro nutnost získání licence pro podnikání v energetických odvětvích.
  • Nastavit spravedlivé výkupní ceny energií.
  • Skutečně garantovat obcím připojení k distribuční soustavě.
  • Zvýhodnit obce při stanovování poplatků za připojení k distribuční soustavě.
  • Odstranit administrativní překážky a papírování.

EU si už dávno uvědomila, že komunitní energetiku je třeba podporovat, a stanovila to i svou směrnicí. I díky Evropské lidové straně, pro níž jsou udržitelný rozvoj a podpora výroby energie z čistých zdrojů jasnou prioritou, je na zelenou energetiku v České republice v následujících letech připraveno až 300 miliard korun dotační podpory. Doufejme, že u nás podmínky pro vznik komunitní energetiky konečně umožní i připravovaná novela energetického zákona.

Stanislav Polčák,
člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu

Další zajímavé články