Soběstačná Obec – Užitečné informace na cestě k energetické soběstačnosti obcí a měst.

Soběstačná obec

Užitečné informace na cestě k energetické
soběstačnosti obcí a měst

Tipy pro starosty

Události roku 2022 vyvolaly obrovský zájem o řešení na poli energetické soběstačnosti mezi veřejností, obcemi i městy. Tyto body vám pomohou začít, pokud řešíte tuto problematiku i u vás.

Chci poradit

Po úspěšném ročníku 2021 opět probíhá na platformě Obec 2030 soutěž inovativních obcí, ve kterých myslí na ekonomická i ekologická řešení. Přihlaste se do konce srpna a soutěžte o hodnotné ceny.

Příčiny a důsledky klimatické změny

Přehledně: Jak mohou obce reagovat na klimatickou změnu

Věděli jste, že z energetiky pochází v ČR největší množství skleníkových plynů, a to téměř 40 procent? Podívejte se na příčiny a důsledky klimatické změny v kontextu ČR a možnosti, jak na ni obce mohou reagovat. Stáhněte si zdarma brožuru.

40 %

skleníkových plynů

40% skleníkových plynů v ČR pochází z energetiky

12.2 tun

skleníkových plynů

skleníkových plynů připadá na obyvatele ČR za rok

Chcete se inspirovat příklady dobré praxe z obcí napříč ČR? Navštivte Obec 2030.

Šance nejen pro naše obce a města

Stojíme před zásadními výzvami, které jsou zároveň příležitostí

Žijeme v době, která přináší zásadní výzvy, ale také příležitosti. Klimatická změna a její vliv má přímé dopady na naše životy, Českou republiku nevyjímaje. Už dávno se nebavíme „jen“ o tajících ledovcích kdesi za polárním kruhem, ale extrémní projevy klimatu pozorujeme doslova z oken vlastních domovů. Tornádo na Moravě, rozsáhlé sucho a mizející lesy, požáry… To všechno a mnoho dalšího jsou jevy více či méně související se změnou klimatu.

Řadu občanů, ale i obcí a měst zároveň tíží vysoké ceny energií i otázky, zda budeme mít energie dostatek. S kolegyněmi a kolegy z Evropské lidové strany jsme přesvědčeni, že cesta vpřed spočívá v diverzifikaci zdrojů energie (podpoře obnovitelných zdrojů) a v integraci unijního trhu s energií, aby byl zajištěn volný přeshraniční tok energie. Naším úkolem je zlepšit energetickou účinnost, snížit emise skleníkových plynů a podpořit investice do čistých technologií, které nahradí masivní využívání fosilních paliv, které do velké způsobuje emise skleníkových plynů a globální oteplování způsobuje. Naším cílem je zajistit trvalé a udržitelné zásobování našich podniků a domácností za přiměřené ceny. Přečtěte si více například zde.

Mnozí se dnes obávají, nakolik tyto změny a transformace ekonomiky ovlivní jejich práci či životní komfort. Jsme si všech těchto obav vědomi. Dlouhodobě se zasazujeme o to, abychom společně s investicemi do technologií investovali rovněž výrazně do sociální oblasti a pomáhali regionům, na které může dolehnout například útlum těžby uhlí nebo některých průmyslových odvětví. Tyto oblasti a lidi v nich žijící není možné nechat bez pomoci, a nestane se to. Zároveň je nepopiratelné, že ruku v ruce se zaváděním nových technologií a ekonomickou transformací budou vznikat nová pracovní místa a příležitosti pro rozvoj podnikání.

Tyto stránky jsme připravili, abychom podpořili řešení, která dávají ekologický i ekonomický smysl, a pomohli našim obcím v České republice při jejich realizaci. Řada obcí už dnes ukazuje, jak tato řešení zavést úspěšně do praxe. Je nám ctí, že můžeme tuto inspiraci šířit dál.

O dalších prioritách, postojích a cílech Evropské lidové strany si můžete přečíst zde.

Stanislav Polčák

člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu