Kvalitní energetický manažer se obci díky úsporám zaplatí sám – Soběstačná Obec

Kvalitní energetický manažer se obci díky úsporám zaplatí sám

V době, kdy se celá Evropa snaží šetřit energiemi a být soběstačnější, se stále častěji skloňuje pojem energetický manažer. Ve využívání této služby mají zatím menší obce co dohánět. Zajistit si odborníka, který navrhne nejen, jak ušetřit za energie, přitom není složité a obce se mohou o náklady, které se zpravidla zaplatí z úspor, rozdělit.

Dnes panuje velký rozdíl mezi městy jako například Tábor, Písek nebo Kladno, pro které je využívání služeb energetických manažerů samozřejmostí, a obcemi. Zatímco ve městech často pozici zřizují přímo v rámci struktury úřadu, obzvlášť v menších obcích, kde pracuje na úřadě starosta, místostarosta a v lepším případě ještě účetní, je velmi složité personálně funkci energetického manažera obsadit a věnovat se jí. Obnáší totiž skutečně hodně práce. Využít lze ale i externí odborníky a v některých regionech tak například obce s rozšířenou působností zajišťují tuto službu pro menší obce ve svém okolí, případně vznikají dobrovolné svazky obcí, které energetického manažera sdílejí a společně platí. V praxi se to ukazuje jako velmi funkční model.

A tady postavte elektrárnu…

Často panují liché představy o tom, jak spolupráce obce a energetického manažera v praxi vypadá. Rozhodně to není člověk, který by jednou za rok přijel, ukázal prstem na střechu a řekl: „Tady postavte fotovoltaickou elektrárnu,“ a zase odjel. Jedním z hlavních úkolů energetického manažera je zavést nový způsob uvažování a systém ohledně nákladů za energie a investic vedoucím k úsporám. Mluvíme o malých investicích v případě výměny žárovek až po velké investice v podobě fotovoltaické elektrárny.

Energetický manažer má dvě základní role. Tou první je systematicky sledovat dodávky energií do všech obecních odběrných míst (nejen v budovách, ale třeba u veřejného osvětlení) a zajistit data o jejich spotřebě v průběhu roku. V mnoha obcích dnes znají jeden údaj o spotřebě, a to je číslo které stojí jednou do roka na faktuře. Z toho člověk ale mnoho nezjistí. Potřebujeme vědět, jak se budovy chovají během roku v jednotlivých ročních obdobích, ale ideálně i během dne. Druhou důležitou rolí je pak kontinuální hledání příležitostí, jak spotřebu (a případnou výrobu) energií na základě analýzy získaných dat v obcích zlepšit a efektivně nastavit.

Hledání provozních úspor

Úkolem manažera tedy není hned navrhnout, kde by se měla vystavět fotovoltaická elektrárna, ale základ jeho práce spočívá v hledání provozních úspor. I s minimálními investicemi takto dokáže obec uspořit až 20 procent nákladů za energie. A u případného návrhu na pořízení fotovoltaické elektrárny (nebo jiného řešení) má pak obec jistotu, že bude vhodně umístěno. Bohužel dnes obce často sahají automaticky po výstavbě fotovoltaických elektráren na budovách, které takto vyrobenou energii naplno nevyužijí.

Výsledek spolupráce obce a energetického manažera lze popsat jedním slovem, a to jsou úspory. Dobrý energetický manažer se obci zaplatí sám. Bavíme se o zdánlivých maličkostech, jako je výměna žárovek, až třeba po doporučení výstavby nového veřejného osvětlení s LED technologií.

Začít lze maličkostmi

Jen pro představu, kolik se dá ušetřit i základními opatřeními. Vezmeme-li si, že průměrná česká domácnost používá 14 žárovek, které svítí tisíc hodin, tak jejich výměnou za úsporné lze ušetřit až 6000 korun. V obecních budovách bude takových žárovek nebo ještě nákladnějších zářivek ještě více a investice se velmi rychle vyplatí, obzvlášť při využití chytrých žárovek, které se umějí podle potřeby stmívat. U ohřevu vody mohou přinést znatelné úspory průtokové omezovače. Pro mytí rukou stačí i čtvrtina teplé vody, kterou dnes pouštíme z kohoutku. Velké tématem na řadě míst bude regulace topné soustavy podle reálného vytížení, kdy jsme zvyklí přetápět i místnosti, kde to není třeba. V některých obcích může dávat zase investičně smysl výměna spotřebičů, rozdíly mezi novými a starými výrobky jsou nesmírné. Výměnou nové ledničky za starou často uspoříte až třetinu nákladů za spotřebu.

Jasné a přehledné podklady

Asi si teď říkáte, že by na to přišel člověk sám i bez energetického manažera, ale divili byste se, na kolika místech se tak ještě nestalo. A to se nebavíme o komplexnějších opatřeních, jako je instalace chytrých měřáků spotřeby, doporučení na zateplení budov, výměny starých zdrojů tepla či ohřevu vody nebo již několikrát zmíněné výstavby zdrojů energie.  Energetický manažer se postará o to, aby se taková opatření prováděla na základě zavedeného systému a získaných dat, a nedocházelo jen k náhodným krokům na základě pocitů, která se ve výsledky tolik nevyplatí. Obec získá jasné a přehledné podklady pro rozhodování.

S kolegy z Evropské lidové strany jsme v Evropském parlamentu velkými zastánci komunitní energetiky a zasazujeme se o její podporu. Už dnes mohou i obce čerpat prostředky ve výši 150 miliard korun z Modernizačního fondu, jehož cílem je zejména podpořit nízkouhlíkovou energetiku, například výstavbou obnovitelných zdrojů energie a zvyšováním energetické účinnosti. Spoluprací s energetickým manažerem získá obec jistotu, že využije tyto prostředky smysluplně a co nejefektivněji.

Stanislav Polčák,
člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu

Další zajímavé články