Tipy pro starosty – Soběstačná Obec

Využijte dotace na zvýšení energetické soběstačnosti i ve své obci

Stále více obcí zvyšuje svou soběstačnost výstavbou vlastních zdrojů energie. V době vysokých cen elektřiny a plynu, obav z nedostatku zdrojů i alarmujících dopadů lidské činnosti na přírodu, je to správné řešení. Čím dříve se do toho pustíte, tím lépe. Zároveň je ale třeba vše promyslet a neuspěchat přípravy pod tlakem současné situace. Jak postupovat?

Dobrá zpráva na začátek: Alespoň částečně soběstačná může být každá obec. Nenechejte se odradit nynějším vytížením kapacit dodavatelů či jinými překážkami a začněte ještě dnes. Projekty je třeba mít připravené, abyste získali financování. I díky podpoře Evropské lidové strany, která v Evropském parlamentu podporuje modernizaci našich obcí a měst, jsou v České republice na energetickou transformaci vyčleněny stovky miliard korun, které mohou čerpat i vesnice a města napříč republikou.

300 miliard na zelenou energii

Z Modernizačního fondu poskytne Evropská unie českým veřejným i soukromým subjektům na přechod k zelené energii do roku 2030 zhruba 300 miliard korun. Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření, jako je zateplování fasád nebo modernizace veřejného osvětlení.

Nebuďte na plánování sami, ale obraťte se na odborníky, kteří posoudí daný záměr přímo v kontextu vaší obce, případně navrhnou vhodnou alternativu. Investice do tzv. energetického manažera se vám bohatě vyplatí. Budete moct opřít své rozhodnutí o jasnou expertizu a dostanete i nasměrování na vhodné dotační tituly a zdroje financování.

Neomezujte se jen na solární panely, mohou pro vás být vhodná jiná řešení. V řadě obcí, které mají dostatek biomasy ze svých pozemků a dalšího bioodpadu, dává smysl například vybudování bioplynové stanice. Takové řešení už řadu let provozují úspěšně například v Kněžicích. Jinde instalují tepelná čerpadla na principu geotermálního vytápění.

Nezapomínejte na energetické úspory

Výstavba vlastních energetických zdrojů je jedna věc, ale nezapomínejte ani na energetické úspory a zvyšování energetické účinnosti. Bez toho je výroba vlastní energie jako nošení vody s děravým džbánem. Zvažte zateplení fasád obecních budov, výměnu starých zdrojů tepla za účinnější nebo třeba modernizaci veřejného osvětlení. Cesta k energetické soběstačnosti tak bude snazší.

Komunikujte záměr s občany obce a získejte jejich podporu. Energetická soběstačnost bude výhodná i pro ně. Inspirujte se v jiných obcích. Například na platformě Obec 2030 vzniká Mapa dobré praxe, kde najdete řadu inovativních řešení, která dávají ekonomický i ekologický smysl.

  • Začněte ještě dnes. Projekty je třeba mít připravené, abyste získali financování.
  • Zaměřte se na energetické úspory a zvýšení energetické účinnosti. Cesta k energetické soběstačnosti tak bude snazší.
  • Neomezujte se jen na solární panely, mohou pro vás být vhodná jiná řešení.
  • Řešení naplánujte s pomocí odborníků. Investice do energetického manažera se vám bohatě vyplatí.
  • Komunikujte záměr s občany obce a získejte jejich podporu. Energetická soběstačnost bude výhodná i pro ně.
  • Nenechejte se odradit vytížením kapacit dodavatelů či jinými překážkami. Alespoň částečně soběstačná může být každá obec.
  • Pokud váháte, inspirujte se v jiných obcích. Starostové vám poradí.

Stanislav Polčák,
člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu

Další zajímavé články